VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (GENERAL TERMS AND CONDITIONS)


Lūdzam iepazīties ar noteikumiem.

Iegādājoties biļeti, jūs ('Pircējs') piekrītat iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī piekrītat citiem nosacījumiem, kurus nosaka 'Escape Room International' (turpmāk tekstā - ERI). ERI, aģenti vai darbinieki neatbild par nāvi, miesas bojājumiem, zaudējumiem un citiem bojājumiem, kuri notikuši atrodoties ERI telpās un istabās, kā arī viņi neatbild par sūdzībām un prasībām, kuras iesniegtas augstāk minēto zaudējumu rezultātā. Rezervētas spēles pārcelšanu, atcelšanu vai naudas atmaksu izskatīs ERI menedžments. Biļetes tiek pārdotas ar šādiem nosacījumiem:

(1) Jūs esat piekritis ierasties, piedalīties, izmantot un/vai spēlēt ERI spēles un paši par to uzņematies atbildību. ERI nodrošina spēlētājus ar visu nepieciešamo veiksmīgai spēlei, taču neatbild par kļūdām, inventāra nolietojumu, precizitāti un/vai bojājumiem, kuri radušies mūsu telpās jūsu neprecīzas rīcības gala rezultātā. Ja produkts, tā saturs vai materiāli nav tādi kā aprakstā, jums ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu un izteikt savas pretenzijas un prasības, kuras ERI apņemas izpētīt un labot, ja tas ir nepieciešams.

(2) Visas jūsu personīgās lietas, mantas, bagāža, somas, pulksteņi, telefoni u.c. priekšmeti ir jūsu atbildība. ERI, aģenti un darbinieki neatbild par jūsu personīgo lietu, mantu, bagāžas, somu, pulksteņu, telefonu un citu priekšmetu nozaudēšanu mūsu telpās vai ārpus tām. Jums pašiem pirms ierašanās jāapsver iespējamais jūsu personīgo lietu, mantu, bagāžas, somu, pulksteņu, telefonu un citu priekšmetu zaudēšanas risks, kā arī radušos zaudējumus nesedz ERI.

(3) ERI, kā arī viņu darbinieki un aģenti nav atbildīgi par risku, apdraudējumu, bīstamību un/vai drošību ERI spēlēs. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu personīgo drošību, ķermeņa stāvokli, slimībām un to pārnēsāšanu, grūtniecību, veselības stāvokli, kamēr atrodaties, spēlējat un/vai izmantojat ERI spēles. ERI brīdina, informē un/vai liek saprast, ka ERI spēles var būt bīstamas, riskantas un nedrošas, un jūs tiksiet pilnībā informēts par spēļu risku un bīstamību, taču, atrodoties spēļu istabās, jums pašiem jāuzņemas risks un atbildība par jūsu ķermeņa/veselības stāvokli un personīgo drošību spēles laikā.

(4) Jūs piekrītat ievērot uzvedības un drošības normas, kā arī ievērot visus noteikumus, nosacījumus un instrukcijas, kuras norādījis ERI. ERI, ieskaitot viņu darbiniekus un aģentus, ir tiesības neielaist jūs ERI telpās, ja netiek ievēroti noteikumi, nosacījumi un/vai instrukcijas.

(5) Jums nav atļauts uzņemt fotogrāfijas un video, ierakstīt audio un tos saglabāt pirms, pēc vai spēles laikā. Jums ir jābūt speciālai atļaujai, kuru izsniedz ERI, lai veiktu augstākminētās darbības. Ja ERI, aģenti vai darbinieki atrod materiālu vai viņiem ir aizdomas par šīm darbībām, viņiem ir tiesības pieprasīt šo materiālu neatgriezenisku dzēšanu.

(6) Jūs piekrītat neienest mūsu telpās bīstamus, nedrošus vai dzīvībai bīstamus priekšmetus, tajā skaitā - asus objektus, sprāgstvielas, ieročus vai priekšmetus, kuri var apdraudēt jūsu un citu spēlētāju drošību. Ja tiek atrasts šāds priekšmets, ERI, kā arī viņu darbiniekiem un aģentiem ir tiesības tos konfiscēt un aizliegt jums ierasties ERI telpās.

(7) Jums ir aizliegts ienākt mūsu telpās alkohola reibumā un/vai narkotisko vielu iespaidā. ERI, viņu darbiniekiem un aģentiem ir tiesības neielaist jūs telpās. Ja esat alkohola reibumā un/vai narkotisko vielu iespaidā, ERI, viņu darbiniekiem un aģentiem ir tiesības atņemt jums neatļautās vielas un darīt visu likumā atļauto, lai nerastos bojājumi un zaudējumi jūsu rīcības dēļ. Visi zaudējumi, bojājumi un izmaksas, kas radušās, ir jāsedz jums.

(8) ERI telpās ir aizliegts smēķēt, lietot narkotiskas vielas un alkoholiskos dzērienus.

(9) Jums jāatbild par izvēlēto apģērbu un apaviem, tiem jābūt ērtiem, taču ERI neierobežo apģērba un/vai apavu izvēli.

(10) ERI pieder http://www.escape.lv mājas lapa. Uzņēmumam ir tiesības mainīt noteikumus, arī mājas lapas saturu, kad tas ir nepieciešams. Šie noteikumi jāievēro katram mājas lapas apmeklētājam, kā arī jāiepazīstas ar šiem noteikumiem pirms mājas lapas lietošanas:

(10a) ERI mājas lapa ir paredzēta tikai jūsu personīgajai izmantošanai, to nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos. Jums nav atļauts modificēt, kopēt, izplatīt, atainot, izpildīt, pārtaisīt, publicēt, licenzēt vai pārdot jebkādu informāciju no mūsu mājas lapas.

(10b) Jums nav atļauts izmantot ERI mājaslapu vai tās daļu krāpnieciskos, nelikumīgos, apmelojošos, kaitīgos, nepieklājīgos vai nosodāmos nolūkos.

(10c) Jūs piekrītiet tam, ka internets nav pilnībā drošs. ERI darīs visu iespējamo, lai aizsargātu izmantoto karšu informāciju, taču ERI nenes atbildību par jebkādiem konfidenciāliem zaudējumiem, kuri jums radušies.

(10d) ERI neatbild par personas jebkādiem tiešiem vai netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot zaudētās izmaksas sakarā ar preču, pakalpojumu un/vai datu bojājumiem, kuri radušies izmantojot mājas lapu.

(11) Viss, kas atspoguļots šajos nosacījumos neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības.

(12) Spēle ir paredzēta 2-6 dalībnieku grupām.

(13) Visas preču zīmes un logo, kas atainotas mūsu mājas lapā ir ERI īpašums. Jums nav tiesību tos izmantot bez ERI rakstiskas atļaujas. Ja logo vai preču zīmes tiek izmantotas bez atļaujas, tas tiek uzskatīts par pārkāpumu.

(14) ERI mājas lapa var saturēt hipersaites trešās partijas mājas lapām. Darbības, kuras tiek veiktas šajās saitēs nav ERI kontrolē un, izmantojot šīs saites, jūs paši uzņematies risku.

(15) ERI saglabā jūsu datus, neizpaužot tos trešajām personām un mēs garantējam, ka jūsu personīgā informācija ir drošībā.

(16) (16) ERI iesaka dalībnieku komandām ierasties 15 minūtes pirms paredzētā spēles sākuma. 60 minūšu atskaite sāksies precīzi jūsu izvēlētajā rezervācijas laikā.

(17) ERI sagaida no saviem viesiem diskrētumu, neatklājot spēles detaļas un atbildes publiski, tiešā vai netiešā veidā.

(18) Pastāv iespēja, ka ERI sazināsies ar jums, lai pastāstītu par jaunumiem un piedāvājumiem telefoniski vai rakstot e-pastu.

(19) ERI ir tiesības pieprasīt jums samaksu par sabojātu inventāru.

(20) Kamēr atrodaties mūsu telpās, jums jāievēro mūsu noteikumi un regulācijas, uzvedības normas un jāsadarbojas ar darbiniekiem, lai nodrošinātu drošu vidi.

(21) Jums nav tiesību aizskart un/vai aizvainot ERI darbiniekus.

!!!(22) Pakalpojumu atļauts iegādāties personām, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

(23) Pārbaudīt vai iegādātās spēles informācija/rezervācija ir precīza - ir jūsu atbildība.

(24) Ja vēlaties pārcelt savu rezervāciju uz citu personu, jums obligāti jāziņo informācija ERI, zvanot vai rakstot e-pastu, vismaz divas stundas pirms rezervācijas. ERI ir tiesības atteikt jūsu pieteikumu.

(25) Spēles nedrīkst nodot vai pārdot komerciālos nolūkos vai ar uzcenojumu. Ja spēle tiek nodota vai pārdota, persona, kas ierodas uz noteikto spēli, netiek pielaista pie pakalpojuma izmantošanas.

26) Jūs uzņematies pilnu atbildību par informāciju, kuru sniedzat, veicot tiešsaistes rezervāciju mūsu mājas lapā. Iesniedzot informāciju tiešsaistē, Jums jāpārliecinās, ka tā ir pareiza un patiesa.

(27) Apstiprinājumu par veiksmīgu rezervāciju nosūtām e-pasta veidā.

(28) Rezervāciju tiešsaistē var veikt tikai 3 (trīs) mēnešus uz priekšu, izņēmuma gadījumā varat sazināties ar mums telefoniski vai rakstot e-pastu.

(29) Rezervācija var tikt atcelta, ja dalībnieki ierodas 15 minūtes pēc noteiktā rezervācijas laika. Šādā gadījumā nauda netiek atgriezta.

(30) Spēļu cenas (ieskaitot PVN) ir norādītas ERI mājaslapā rezervācijas sadaļā.

(31) Rezervāciju iespējams veikt ERI mājas lapā, telefoniski, rakstot e-pastu vai ierodoties pie mums.

(32) Par pakalpojumu iespējams norēķināties tikai bezskaidrā naudā - ar maksājumu karti vai pārskaitījumu.

(33) Rezervācijas brīdī ir nepieciešams veikt pilnu apmaksu.

((34) Atcelt, pārcelt vai saņemt naudu atpakaļ nav iespējams pēc rezervācijas pabeigšanas.

(35) Ja ir nepieciešamība sazināties ar ERI: 

E-pasts: latvia@escaperoom.com
Tālruņa nr.: +371 26600417

Escape Room Latvia, Latvija, Rīga, Brīvības Iela 33 (ieeja no Dzirnavu ielas, pretī Olympic VooDoo kazino).

(36) Katra ERI spēlētāju grupa saņems instrukcijas no administratora. Zinot spēles noteikumus, katrs spēlētājs uzņemas spēles riskus. ERI neatbild par spēles laikā notikušajiem (personīgajiem vai iekārtu) bojājumiem, kuri radušies izmantojot istabas ekipējumu nepareizi vai neievērojot noteikumus, kuri tika izklāstīti pirms spēles.

(37) Spēļu istabās nav atļauts ienest ēdienu un dzērienu.

(38) Lai apstiprinātu rezervāciju ir jānosauc rezervētāja vārds un uzvārds, kā arī pastāv iespēja, ka jums pieprasīs apstiprināt tālruņa numuru un/vai e-pastu.

(39) Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst piedalīties spēlē vismaz viena pieaugušā pavadībā.